Kuvia ja asiaa sukukokouksesta vuodelta 2022

Pajari-sukuseuran sukukokous 2022

Pajari-sukuseuran sukukokous kokoontui 17 jäsenen kokoonpanolla Imatran kylpylään keskustelemaan sukuseuran tilanteesta ja tulevaisuudesta. Lopputulemaksi tuli yksimielinen päätös, että Pajari-sukuseura lakkautetaan.

Alla on kopio sukukokouksen pöytäkirjasta.

PÖYTÄKIRJA

1§. Kokouksen avaus
Seuran varapuheenjohtaja Pirkko Pajari avasi virallisen kokouksen Risto Pajarin esitelmän ja Karjalaisten laulunjälkeen.

2§. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paavo Vaittinen ja sihteeriksi Anja Repo.

3§. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Koistinen ja Risto Pajari.

4§. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Sukukokouskutsu on lähetetty jäsenille 23.6. sähköpostilla tai postitse. Kokouksessa oli läsnä 17 henkilöä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5§. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

6§. Sukuseuran toimintakertomus kaudelta 2021-2022
Puheenjohtaja luki toimintakertomuksen. Se hyväksyttiin muutoksitta.

7§. Kauden 2021-2022 tilinpäätöksen esittäminen ja vahvistaminen
- tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin muutoksitta
- toiminnantarkastajan lausunto, puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon
- tilinpäätös vahvistettiin.

8§. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille kaudelle 2021-2022
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9§. Pajari-Sukuseuran tulevaisuus
Käytiin pitkä ja rakentava keskustelu.
Yksimielisellä päätöksellä sukuseura lakkautetaan.
Nykyinen sukuneuvosto hoitaa lopettamiseen liittyvät asiat.
Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.
Sukuneuvosto päättää kokouksessaan, mitä myytäville materiaaleille tehdään.

10§. Sukuseuran puheenjohtajan valinta kaudelle 2022-2024
Asia ohitetaan pykälän 9 päätöksen perusteella.

11§. Sukuneuvoston jäsenten valinta kaudelle 2022-2024
Asia ohitetaan pykälän 9 päätöksen perusteella.

12§. Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2022-2024
Asia ohitetaan pykälän 9 päätöksen perusteella.

13§. Jäsenmaksusta päättäminen kaudelle 2022-2024
Asia ohitetaan pykälän 9 päätöksen perusteella.

14§. Sukuseuran ansioituneiden jäsenten palkitseminen
Risto Pajarille ojennettiin kukkakimppu. Kari Iso-Järvenpäälle toimitetaan sukuseuran standaari.

15§. Poisnukkuneet Sukuseuran jäsenet ja heidän muistaminen
Sukuseuran saamien tietojen perusteella poisnukkuneita ovat Eeva Pajari ja Pirkko Kukkonen.
Vietettiin hiljainen hetki heidän muistolleen.

16§. Sukuseuran nettisivujen toimintamalli
Nettisivut toimivat nykyisellä mallilla siihen asti kuin käyttömaksu on nyt maksettu. Kari Iso-Järvenpää hoitaa päivitykset.

17§. Muut jäsenten kokoukselle esiintuomat asiat
Muita asioita ei ole tuotu esiin.

18§. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Ja tästä vielä muutamiin kuviin.