Kuvia ja asiaa sukukokouksesta vuodelta 2016

Sukukokous pidettiin Imatralla Imatran Kylpylässä (Purjekuja 2) 6.-7.8.2016.

Kokouksesta muodostui hyvä ja lämminhenkinen sosiaalinen tapahtuma. Keskustelua syntyi runsaasti sukumme asioista joissa ei unohdettu tämän päivän kuuminta puheenaihetta DNA:ta.

TOIMINNALLISTEN ASIOIDEN TIIVISTELMÄ PÖYTÄKIRJASTA

1§ Kokouksen avaus
Sukuseuran puheenjohtaja Risto Pajari avasi kokouksen toivottamalla läsnäolijat tervetulleeksi Pajari-sukuseuran kolmanteen kymmenenteen kuudenteen (36) kokoukseen.

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Pajari Vantaalta ja sihteeriksi valittiin Sirpa Koistinen.

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

4§ Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous oli laillisesti kutsuttu koolle ja se todettiin päätösvaltaiseksi.

5§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Harri Pajari ja Mikael Pajari

6§ Sukuseuran toimintakertomus kaudelta 2014-2016
Sukuseuran toimintakertomuksen esitteli sihteeri Sirpa Koistinen.

7§ Tilinpäätös kaudelta 2014 -2016
Sukuneuvoston ehdotuksesta tilinpäätös tarkastettiin sukukokouksessa. Keskustelun jälkeen tilinpäätös hyväksyttiin.

8§ Tilinpäätöksen vahvistaminen
Sukuseuran tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

9§ Sukuseuran puheenjohtajan valinta kaudelle 2016-2018
Sukuseuran puheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2016-2018 yksimielisesti Kari Iso-Järvenpää.

10§ Sukuneuvoston jäsenten valinta toimintakaudelle 2016-2018
Sukuneuvoston kokoonpano kaudella 2016-2018 on: Kari Iso-Järvenpää (pj), Raija Hämelin (emäntä), Mikko Arponen (isäntä), Arto Pajari, Maija-Leena Pajari, Anja Repo, Paavo Vaittinen, Juho Pajari ja Sirpa Koistinen. Sukuneuvosto järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

11§ Jäsenmaksusta päättäminen
Sukuseuran jäsenmaksu on toimintakaudella 2016-2018 (2 vuotta) 30 euroa.

12§ Toimintasuunnitelma kaudelle 2016 -2018
Toimintasuunnitelmaksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraava:
Sukuseuran toiminnan päätarkoituksen toteuttamiseksi kerätään ja arkistoidaan sukua koskevaa tietoa ja suvun vaiheita koskevaa aineistoa, sukuseuran toiminta tehdään kiinnostavaksi, ajassa pysyväksi ja innostavaksi. Kehitetään erilaisia markkinointikeinoja toiminnan aktivoimiseksi ja uusien jäsenten saamiseksi mukaan, välivuositapahtuman kehittäminen, järjestetään juhlasukukokous vuonna 2018. Ilmoitetaan toiminnasta ja erilaisista tapahtumista sukuseuran internetsivuilla [www.pajari-sukuseura.fi] . Ylläpidetään sukuseuran internet-sivustoa. Kuullaan palautetta toiminnan parantamiseksi.

13§ Sukuseuran ansioituneiden jäsenten palkitseminen
Sukuneuvostosta eroavat jäsenet puheenjohtaja Risto Pajari ja jäsen Terttu Kauranen palkittiin pitkästä ja ansiokkaasta toiminnastaan sukuseuran hyväksi.

14§ Sukuseuran poisnukkuneiden jäsenten muistaminen
Sukuseuran isäntä Mikko Arponen luki tietoomme tulleet poisnukkuneet jäsenet ja sukuneuvoston jäsen Maija-Leena Pajari sytytti kynttilän heidän muistokseen. Poisnukkuneita kunnioitettiin hiljaisella hetkellä.

15§ Muut jäsenten kokoukselle esiin tuomat asiat
Ei muita asioita

15.1§ Tilitoimiston ostopalveluista luopuminen
Ei julkinen

15.2§ Sukuseuran tilin käyttöoikeuksien laajentaminen
Ei julkinen.

15.3§ Sukuneuvostolle siirtyvien raha-asioiden hoito
Ei julkinen.

16§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Juho Pajari päätti vilkkaasti keskustelleen sukukokouksen kiittäen osallistujia aktiivisuudesta ja toivottaen hyvää kotimatkaa ja kesän jatkoa.

Kokouksen jälkeen nautittiin päätöskahvit Pajari-sukuseuran kakun kera (kuva alla).

[Linkki kokouskuviin]